Quảng cáo xe bus Hải Dương, khu vực miền Bắc

Đăng ngày: 21/02/2019

Hiệu quả hơn khi quảng cáo trên xe bus Hải Dương, với số lượng xe bus nhiều, cùng mạng lưới xe bus di chuyển với các tỉnh lân cận. 

Hiện nay Tỉnh Hải Dương có tổng số có 15 tuyến xe buýt. Trong đó có 8 tuyến xe di chuyển kết nối với các tỉnh lân cận như: Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang và Bắc Ninh; 7 tuyến xe bus nội tỉnh, trong đó có 02 tuyến nội đô, cụ thể là:

- Tuyến xe bus số 1: Bến xe Phía Tây - Huyện Thanh Hà

Lộ trình: Bến xe Phía Tây TP Hải Dương - Đường Nguyễn Lương Bằng - Ngã tư Máy Sứ - Đường Điện Biên Phủ - Ngã ba Bến Hàn - Đường Gom nam Quốc lộ 5  - Siêu thị Marko - Quốc lộ 5  -  Ngã Ba Hàng - Đường 390 - Trung tâm xã Tiền Tiến - Chợ Nứa - Thị trấn Thanh Hà - Bến xe Thanh Hà - Cầu Hợp Thanh  - Xã Hợp Đức - Xã Thanh Bính - Xã Vĩnh Lập (điểm cuối).
Thời gian hoạt động: 5 - 18h
Tuần suất : 20 - 30/chuyến
Cự ly (km): 26 km

- Tuyến xe bus số 2: Bến xe Hải Tân - huyện Thanh Hà

Lộ trình: Bến xe Hải Tân - Đường 38B – Cầu Phú Tảo  - Đường Ngô Quyền – Ngã tư (Trụ sở Sở TNMT mới)  - Đường 52m - Đường Thanh Bình (Bệnh viện Lao&Phổi) - Đường Nguyễn Lương Bằng – Ngã tư Ngô Quyền - Đường Ngô Quyền - Đường Gom nam Quốc lộ 5  - Siêu thị Marko - Quốc lộ 5 - Ngã Ba Hàng - Tiền Trung - Đường 390B - Trung tâm xã Hồng Lạc - Cầu Hương - Thị trấn Thanh Hà - Bến xe Thanh Hà - Cầu Hợp Thanh  - Xã Hợp Đức - Xã Vĩnh Lập (điểm cuối).
Thời gian hoạt động: 5 - 18h
Tuần suất : 20 - 30/chuyến
Cự ly (km): 26 km

- Tuyến xe bus số 6: Siêu thị Marko - Bến Trại, Thanh Miện

Lộ trình: Siêu thị Marko - Đường Gom nam Quốc lộ 5  - Đường Ngô Quyền - Ngã tư Ngô Quyền - Ngã tư Máy sứ - Đường Lê Thanh Nghị - BX Hải Tân - Ngã ba Phú Tảo - Quốc lộ 37(đường 39B cũ) - TTr Gia Lộc - Cầu Đáy - Ngã tư cống Bát Đa - đường 392 - Phố Chương - đường 392B - TTr Thanh Miện - đường 392B - Bến xe Bến Trại (điểm cuối).  
Thời gian hoạt động: 5-19h
Tuần suất : 20-30/chuyến
Cự ly (km): 30 km

- Tuyến xe bus số 7: Siêu thị Marko - Bến Trại, Thanh Miện

Lộ trình: Bến xe Hải Tân - Đường Thanh Niên - Siêu thị Marko - Đường Gom nam quốc lộ 5 - Đường Ngô Quyền - Ngã tư Ngô Quyền - Đường Nguyễn Lương Bằng - Cửa Ô phía Tây TP Hải Dương - Quốc lộ 5 -  Lai Cách - Đường 394 - Phủ Bình -  Đ­ường 392 - Phố Chương - Đường 392 - Ngã tư­  Bóng - Ngã ba Đức Xương (giao giữa đ­ường 392 với đ­ường 396B) - Đường 396B - Cầu Di Linh - Ngã ba Văn Hội (giao giữa đư­ờng 396B với đường 396) - Đường 396 - Trung tâm xã Hồng Phong (điểm cuối).
Thời gian hoạt động: 5.30-18h
Tuần suất : 30/chuyến
Cự ly (km): 26 km

- Tuyến xe bus số 8: Bến xe phía Tây - Tam Kỳ, Kim Thành

Lộ trình:  Lượt đi: Vị trí quy hoạch bến xe phía tây TP Hải Dương - Đường Nguyễn Lương Bằng - Ngã tư Máy Sứ - Đường Điện Biên Phủ - đ­ường Gom phía nam Quốc lộ 5  - Ngã ba đường Thanh Niên - Quốc lộ 5 - Tiền Trung - Phạm Xá - Thị trấn Phú Thái - Đường 388 - Ngã tư  Đò Giải - xã Đồng Gia - xã Tam Kỳ (điểm cuối). Lượt về: Theo chiều ngược lại đến ngã tư Bến Hàn đi theo các đường: Điện Biên Phủ - Ngã tư Máy sứ - Nguyễn Lương Bằng- Vị trí quy hoạch bến xe phía tây TP Hải Dương .
Thời gian hoạt động: 5-17h
Tuần suất : 30/chuyến
Cự ly (km): 26 km

- Tuyến xe bus số 9: Siêu thị Marko - Bến xe Ninh Giang

Lộ trình: Siêu thị Marko  - Đường Gom  nam Quốc lộ 5 –Đương  Ngô Quyền - Ngã tư Ngô Quyền - Ngã tư Máy sứ - Đường Lê Thanh Nghị – Bến xe Hải Tân - Đường 391(đường 191 cũ) - TTr Tứ Kỳ - Quý Cao - TTr Ninh Giang - Bến xe Ninh Giang (điểm cuối).  
Thời gian hoạt động: 5 - 19h
Tuần suất : 20- 30/chuyến
Cự ly (km): 30   km

- Tuyến xe bus số 27: Bến xe Phía Tây - Bến xe Ninh Giang

Lộ trình: Bến xe Phía Tây  – Đường Nguyễn Lương Bằng - ngã tư Máy sứ - Đường Lê Thanh Nghị - Quốc lộ 37(đường 39B cũ) – Ngã ba Gia Lộc - Quốc lộ 37(17A cũ) – Quán Ngái - Đường 391B (đường 191 cũ) – Ngã tư Mắc - Đường 391 – TTr Tứ Kỳ - Đường 392 – Quốc lộ 37(17A cũ) -  TTr Ninh Giang – Bến xe Ninh Giang (điểm cuối).
Thời gian hoạt động: 5 - 19h
Tuần suất : 20 - 30/chuyến
Cự ly (km):       33 km

- Tuyến xe bus số 18: Bến xe Phía Tây - Tr­êng ĐHKTCN Mỏ, Quảng Ninh

Lộ trình:Bến xe Phía Tây TP Hải Dương - Đường Nguyễn Lương Bằng - Ngã tư Máy Sứ - Đường Điện Biên Phủ - đĐường Gom nam Quốc lộ 5 - Ngã ba đường Thanh Niên - Quốc lộ 5 - Tiền Trung - Thị trấn Phú Thái - Đường 388 - Thị trấn Kinh Môn - TTr Minh Tân - NMXM Hoàng Thạch - Ngã ba Mạo Khê - Quốc lộ 18 - Km 64+900(Quốc lộ 18) - Trường ĐHKTCN Mỏ

Thời gian hoạt động::05h00 - 19h

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:100 phút

- Tuyến xe bus số 202: BX Hải Dương - BX Lương Yên, Hà Nội

Lộ trình: Bến xe Hải Dương – Các Đường:  Hồng Quang - Trần Hưng Đạo - Bạch Đằng - Thống Nhất – Lê Thanh Nghị - Nguyễn Lương Bằng - Quốc lộ 5 - Nguyễn Văn Cừ - Cầu Chương Dương - Trần Quang Khải - Bến xe Lương Yên (điểm cuối) Hà Nội.
Thời gian hoạt động: 5 - 19h
Tuần suất :   15  /chuyến
Cự ly (km): 65 km

- Tuyến xe bus số 206: BX Hải Dương - Bến xe Hưng Yên, Hưng Yên

Lộ trình: Bến xe Hải Dương – Các Đường:  Hồng Quang - Trần Hưng Đạo - Bạch Đằng - Thống Nhất – Lê Thanh Nghị - Quốc lộ 37(đường 39B cũ) - Quốc lộ 38B - Chợ Gạo - Đường Nguyễn Văn Linh - Bến xe Hưng Yên (điểm cuối).
Thời gian hoạt động: 5 - 19h
Tuần suất : 20-30/chuyến
Cự ly (km):   33   km

- Tuyến xe bus số 207: Bến xe Hải Tân - Bến xe Uông Bí, Quảng Ninh

Lộ trình: Bến xe Hải Tân - Đường Lê Thanh Nghị - Ngã tư Máy sứ - Đường Điện Biên Phủ - Quốc lộ 5 - Ngã ba Tiền Trung - Quốc lộ 183 - Ngã ba Sao Đỏ - Quốc lộ 18 - Đông Triều - Mạo Khê - Bến xe Uông Bí (phường Nam Khê - điểm cuối).
Thời gian hoạt động: 4.40 -19h
Tuần suất : 15 - 20/chuyến
Cự ly (km):   48   km

- Tuyến xe bus số 208: Bến xe Phía tây - Bến xe Lục Nam, Bắc Giang

Lộ trình: Bến xe phía tây TP Hải Dương - Đường Nguyễn Lương Bằng - Ngã tư Máy Sứ - Đường Lê Thanh Nghị - Ngã ba Cầu Cất - Đường Thống Nhất - Đường Bạch Đằng - Đường Trần Hưng Đạo - Cầu vượt Phú Lương -  Quốc lộ 5 - Ngã ba Tiền Trung - Quốc lộ 37 (Quốc lộ 183 cũ) - Thị trấn Sao Đỏ - Hồ Côn Sơn - Ngã ba Đa Cóc - Cầu Cẩm Lý - Ngã tư Thân - Bến xe Lục Nam, Bắc Giang (điểm cuối). 
Thời gian hoạt động: 5 - 18h
Tuần suất : 30/chuyến
Cự ly (km): 40 km

- Tuyến xe bus số 216: Bến xe Hải Dương - Bến xe Triều Dương, Hưng Yên

Lộ trình: Bến xe Hải Dương - Các đường: Hồng Quang - Trần Hưng Đạo - Bạch Đằng - Thống Nhất - Lê Thanh Nghị - Nguyễn Lương Bằng - Quốc lộ 5 - Quán Gỏi - Quốc lộ 38 - TTr Kẻ Sặt  - TTr  n Thi - Trương Xá - Quốc lộ 39 - Thị xã Hưng Yên - Đường Nguyễn Văn Linh - Ngã tư NH Công Thương - Quốc lộ 39 - Bến xe Triều Dương (điểm cuối). 
Thời gian hoạt động: 5 - 18h
Tuần suất : 20-30/chuyến
Cự ly (km): 32 km

- Tuyến xe bus số 217: Bến xe Hải Tân - Bến xe Bắc Ninh, Bắc Ninh

Lộ trình: Bến xe Hải Tân - Các đường: Lê Thanh Nghị - Ngã tư Máy sứ - Nguyễn Lương Bằng - Quốc lộ 5 - Ngã ba Quán Gỏi - Quốc lộ 38 – Ngã tư Đông Côi - Bến xe Bắc Ninh (điểm cuối). 
Thời gian hoạt động: 5 - 18h
Tuần suất : 20-30/chuyến
Cự ly (km): 33 km

Quảng cáo xe bus hải dương

quảng cáo trên xe bus hải dương

quảng cáo xe bus tại hải dương

Có thể bạn quan tâm: Quảng cáo trên xe Taxiquảng cáo trên xe tảiquảng cáo trên grab

Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Đan Nam

Hotline: 0913 998 248 — Website: http://dannamadv.vn

Địa chỉ: 59/8/18 Hồ Văn Long, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM

 

Profile Đan Nam

Dịch vụ chính: Quảng cáo trên xe bus -taxiquảng cáo xe grab — ô tô cá nhânTVC-Phim tự giới Thiết kế-in ấnEven -radio, Quảng cáo trên truyền hìnhQuảng cáo xe tải-thi công dán decal xe tải

Sản phẩm khác

Video liên việt
Hổ trợ trực tuyến
Online:
Hotline:
0913998248
Quảng cáo
Thống kê

ĐỐI TÁC